Regulamin | foodpower.pl

1.ZAMÓWIENIE

1.1 Zamówienie usługi kateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji:
a. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerem telefonu 691-104-808 wraz z e-mailowym potwierdzeniem zamówienia.
b. e-mailowo na adres: kontakt@foodpower.pl

1.2 Zamówienie złożone w dzień roboczy do godziny 15.00 zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych tj. zamówienie złożone w poniedziałek zostanie zrealizowane w środę.

2.PŁATNOŚĆ

2.1 Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za usługi najpóźniej w dzień poprzedzający dostawę. Za dzień dokonania płatności uważa się zaksięgowanie płatności na koncie Odbiorcy.
2.2 Food Power ma prawo do wstrzymania dostawy w przypadku nieotrzymania płatności w w.w. czasie.

3.DOSTAWA

3.1 Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku w godz. 18.00-22.00 dnia poprzedniego.
W razie gdyby Klient nie mógł odebrać zamówienia pod wskazanym wcześniej adresem po jego stronie leży zgłoszenie nowego adresu dostawy najpóźniej do godz. 14.00.
3.2 W przypadku nieodebrania zamówienia oraz niewskazania dodatkowego miejsca dostawy, zamówienie uznaje się za dostarczone.

4.MENU

4.1 Zmiany w diecie można dokonać mailowo na 2 dni przed dostawą. Każdorazowo wymagana jest zgoda Food Power.
4.2 Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Food Power e-mailowo o alergiach pokarmowych.